Chương trình đào tạo

Tổng quan

Chương trình đào tạo của Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Công nghệ Đông Á được xây dựng dựa trên mục tiêu đào tạo sinh viên hướng tới chuẩn Công nghệ Thông tin Nhật Bản (FE), tiêu chuẩn Công nghệ Thông tin được công nhận tại nhiều nước trên thế giới.

Xem chi tiết

Tại đây

Lộ trình học

Trong 2 năm học đầu tiên, sinh viên sẽ dần được tích lũy những kiến thức từ nền tảng đến nâng cao về Công nghệ Thông tin. Cuối năm thứ 2, sinh viên được tham gia kỳ thực tập chuyên ngành đầu tiên để làm quen với môi trường doanh nghiệp, bước đầu áp dụng các kiến thức đã học vào các dự án thực tế dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các anh chị trong công ty. Năm thứ 3 sinh viên sẽ được trang bị khối kiến thức chuyên sâu và áp dụng ngay vào kỳ thực tập chuyên ngành 2. Đây sẽ là kỳ thực tập quan trọng, những kinh nghiệm mà các em có được trong thời gian này sẽ là cơ sở để hoàn thiện bản thân trong năm học thứ 4, sau đó sẽ là kỳ thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận.

Ngoài việc được chú trọng vào đào tạo chuyên môn, sinh viên còn được tạo điều kiện phát triển các kỹ năng mềm, những trải nghiệm thực tế trong 4 năm học sẽ giúp các em nhạy bén hơn, dễ dàng thích nghi với sự thay đổi và phát triển không ngừng của xã hội đặc biệt là trong ngành Công nghệ Thông tin.